You are here:: مقالات اطفا حریق سیستمهای اعلام حریق چیست؟
 
 

سیستمهای اعلام حریق چیست؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

سیستمهای اعلام حریق چیست؟

سیستم اعلام حریق جهت آشکارسازی حرارت بالا، گازهای هیدروکربن متصاعد شده و دود ناشی از آتش بکار می رود. این سیستم شامل آشکارسازهایی است که در برخی نواحی نصب گردیده و از طریق تابلوهای فرعی به تابلوی مرکزی اعلام حریق متصل می باشند. در سیستم اعلام حریق، نکات ذیل باید مورد نظر قرار گیرند :

- تابلوی اعلام حریق مرکزی بایستی در اتاق کنترل و یا اتاقی که از قبل به همین منظور پیش بینی می شود نصب گردد .تابلوهای فرعی دیگری نیز بایستی در نقاط مختلف پست که حفاظت از حریق لازم است ، در نظر گرفته شوند . این تابلوهای فرعی باید حریق ناشی از گازهای قابل اشتعال و همچنین دود ناشی از حریق را اعلام نماید.


- سیستم های اعلا م حریق می بایستی مجهز به منبع تغذیه اضطراری باشند که در هنگام قطع برق بتواند سیستم را تغذیه نمایند.


- مدت زمان لازم برای تشخیص حریق و صدور فرمان عملکرد برای تجهیزات اطفاء حریق بین 5 تا 30 ثانیه است.

 

منبع : www.Pyrogen.co.ir

نویسنده : مصطفی اسدی