You are here:: مقالات اطفا حریق سیستم حفاظت از آتش گاز هالون
 
 

سیستم حفاظت از آتش گاز هالون

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

هالون نامی عمومی است که جهت یکسری از گازها یی که قابلیت هدایت الکتریکی نداشته و از نظر شیمیا یی هیدروکربن ها هالوژنه هستند بکار می رود. این گاز بی بو و بی رنگ بوده و 5 برابر از هوا سنگین تر است . از میان این گازها دو ماده زیر جهت خاموش کنندگی آتش بکار می روند:

هالون 1301 که ترکیب شیمیایی آن CBrF3 (برموتری فلوئورمتان ) بوده و موارد استفاده آن در سیستم های حفاظت از آتش نصب شده (ثابت) است. بعلت مضربودن این ماده برای محیط زیست از سال 1995 استفاده از آن ممنوع اعلام شده است.

هالون 1211 که ترکیب شیمیایی آن CBr CLF2 بوده و مورد استفاده آن درخاموش کننده های دستی (قابل حمل ) است.گاز هالون از فعل و انفعال شیمیایی در حین آتش سوزی جلوگیری بعمل می آورد. هنگامیکه هالون1211 با شعله های آتش مواجه می شود به فسژن ( Phosgene) تجزیه شد ه که ماده ای بسیار خطرناک است و بهمین دلیل نباید در سیستم های حفاظت از آتش نصب شده برای محیط بسته از آن استفاده نمود و تنها مناسب برای خامو ش کننده های دستی در محیط باز می باشد.


منبع : www.Pyrogen.co.ir

نویسنده : مصطفی اسدی