You are here:: مقالات اطفا حریق دتكتور شعله آتش، یكی از ارزان ترین وسایل مفابله با حریق
 
 

دتكتور شعله آتش، یكی از ارزان ترین وسایل مفابله با حریق

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دتكتور شعله آتش یك وسیله محافظتی ضد آتش است كه شعله آتش را در مكانی كه قرار دارد شناسایی كرده و با فرستادن علائم هشدار دهنده افرادی را كه در نزدیكی آتش هستند از خطر آگاه می كند.
در بیشتر شركت ها و كارخانجات تولیدی، از دتكتور شعله آتش استفاده می شود. این وسیله نسبت به انرژی آزاد شده ای كه یا برای چشم انسان قابل رویت است و یا قابل رویت نیست واكنش نشان می دهد. اغلب دتكتورهای شعله آتش یا با ردیاب شعله نوری یا ردیاب شعله آتش یونیزاسیون كار می كنند. اما بعضی از آنها از هر دو نوع دتكتور استفاده می كنند.
دتكتور شعله آتش در محدوده های خاصی كار می كند كه با استفاده از حسگرهای نوری تشعشعات موجود در فضا را در یك طیف خاصی ثبت می كند. انرژی ساتع شده از شعله آتش، تشعشع الكترومغناطیسی است كه می تواند در طیف های متنوعی مثل UV (ماورای بنفش)، IR (مادون قرمز) VIS شناسایی شود. بسته به حسگرهایی كه استفاده می شوند، تعدادی دتكتورهای شعله وجود دارند كه آنها دتكتور مادون قرمز، ماورای بنفش، دتكتور UV/ IR،IR/IR و دتكتور طیف نوری IRمی باشد. دتكتور شعله آتش دارای بخش مخروطی شكل است كه تعیین كننده قابلیت مؤثر تشخیص حریق است. اگرچه این مسئله برای آتش سوزی در مقیاس كم، تأثیر به سزایی ندارد، اما در آتش سوزی در حال گسترش مثل مایعات و گاز های قابل اشتعال با سرعت بیشتری واكنش نشان می دهد و در اندازه و شكل های متفاوتی وجود دارد.


موارد استفاده از دتكتور شعله آتش

دتكتور های شعله آتش قوی ترین وسایلی هستند كه در هنگام مقابله با آتش به خاطر توانایی شان آتش كوچك را از یك فاصله دور نیز تشخیص می دهند. دتكتور شعله اعلام حریق با فرستادن سیگنال (یا علائم هشدار) باعث می شود افراد در مقابل آتش از خود محافظت كنند. از دتكتور شعله آتش در جهت واكنش دادن به شعله های طیف نور كه یا مادون قرمز اند یا ماورای بنفش و یا هر دو استفاده می شود. این دتكتور فقط در فضاهای با خطر بالا مثل سكوهای بارگیری سوخت، فضاهای عملیات صنعتی، فضاهای پرفشار (دارای گاز متراكم شده) و فضای دارای سقف بلند یا در فضایی كه انفجار یا آتش سوزی سریع در آنها می تواند رخ دهد استفاده می شود.
دتكتور شعله آتش یونیزاسیون برای تجزیه ذرات آلی استفاده می شود كه مختص هیدروكربن است و بیشتر در تولیدات نفتی استفاده می شود. كاربردهای وسیع دتكتور شعله در پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت، ایستگاه های تخلیه (بارگیری)، انبار محصولات غیر قابل تغییر ارتش، ماشین آلات كارخانه ای، اتاق های كنترل، سیستم نیروی دریایی، صنایع نیمه رسانا، محصولات نفتی و شیمیایی، وسایل برقی و دارو سازی و انبارهای در مزارع می باشد.
انواع دتكتورهای شعله آتش
انواع مختلفی از دتكتورهای شعله آتش به روش تشخیص و نوع انرژی كه استفاده می شود بستگی دارند. گروه های عمده یا اصلی دتكتورها عبارتند از دتكتور های شعله آتش ماورای بنفش، مادون قرمز، UV/ IR،IR/IR, IR^ 3 و تشخیص دهنده طیف (نوری) مادون قرمز سه گانه. دتكتورهای شعله آتش UV/ IR چگونه كار می كنند؟ آنها شامل تجهیزاتی هستند كه به دنبال اشعه های UV/ IR را كه توسط شعله آتش در طی آتش سوزی ساتع می باشند و با فرستادن علائم (سیگنال)، دستگاه هشدار دهنده را فعال می سازد.


دتكتور شعله آتش ماورای بنفش

از این دتكتور در طیف ها یا امواج كوتاهتر از 300 نانومتر استفاده می شود كه شعله آتش در حال انعكاس نور در فضاهای طیف UV را سریع تر تشخیص می دهند. این (روش یا عملكرد) دقیق است اما در معرض خطر منابع ماورای بنفش مثل خورشید، جوشكاری، نور وسیع و تشعشع نوری قرار دارند. دتكتور شعله آتش توسط دستگاهی امتحان می شوند كه به كاربر امكان می دهد كه این دتكتور را امتحان كنند و دستگاه كنترلر امتحان كننده باید طوری انتخاب شود كه با دتكتور شعله UV مطابق باشد. دتكتور شعله UV در فضاهای دارای خطر و انفجار به كار می رود. در اغلب كوره ها، دتكتور شعله آتش كوره با دتكتور ماورای بنفش برای تشخیص شعله آتش استفاده می شود.