You are here:: تاییدیه ها استاندارد ECB
 
 

ECB

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظایف و اهداف EBC :

حسابرسی قانونی و صدور گواهینامه
اعطای گواهینامه قانونی برای بازار اروپا
تخصص در استفاده از استاندارهای بین المللی برا محصولات و سازمان ها
افزایش کیفیت محصولات و سازمان ها
حفاظت در برابر ادعای مسئولیت محصول
صدور گواهینامه مربوط به محصولات ایمنی و اطفا حریق با توجه به قوانین اروپا


ECB کیفیت ، ارزش  ایمنی را در طی فرایند تولید محصول مورد مطالعه قرار می دهد.

دریافت گواهینامه صادر شده توسط ECB برای سیستم اطفا حریق پایروژن

سایت مرجع