You are here:: تاییدیه ها استاندارد MCA
 
 

MCA

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

از آنجا که یکی از کاربردهای سیستم اطفا حریق پایروژن استفاده در کشتی ها می باشد داشتن گواهینامه ای که این محصول را در مورد استفاده و اجرا بر روی کشتی ها مورد تایید قرار دهد الزامی بود.

کمپانی MCA که وظیفه اش بررسی و تایید محصول برای ایمنی در کشتی و تجهیزات حمل و نقل دریایی و هوایی می باشد ، سیستم اطفا حریق پایروژن را مورد تایید قرار داده است.

 

دریافت گواهینامه صادر شده توسط MCA برای سیستم اطفا حریق پایروژن در ایران

سایت مرجع