You are here:: نحوه حفاظت پوشش مستقیم
 
 
روش پوشش مستقیم در اطفا حریق پایروژن

روش پوشش مستقیم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

روش پوشش مستقیم :

این روش آخرین نوآوری در مقابله با مقوله حریق می باشد که به طور ویژه جهت اطفای حریق در منبع طراحی شده است. در این روش حریق در منبع آن تشخیص داده شده و اطفا می گردد و از انتشار آن به سایر نقاط نیز جلوگیری می شود.

در مرحله اول نقصان الکتریکی موجب وقوع حریق می گردد ، البته مواردی دیگری نیز می تواند حریق را ایجاد کند که ما بعنوان مثال نقصان الکتریکی را به عنوان عامل ایجاد حریق انتخاب کرده ایم.

 

 

بعد از تشخیص آتش سوزی توسط دتکتور های متصل به کپسول ، کپسول به صورت اتوماتیک فعال می گردد و تخلیه انجام میشود. ذرات جامد موجود در کپسول که ترکیبی از کربنات های پتاسیم ، دی اکسید کربن و نیتروژن می باشد بعد از دریافت فرمان برای تخلیه ، بصورت گازی در آمده و با سرعت زیادی در فضا منتشر شده و خود را به حریق می رسانند و انتشار حریق را متوقف می سازند.

 

توجه : اطفای حریق توسط کپسول های اطفا حریق پایروژن بدون هیچ گونه کاهش سطح اکسیژن در محیط انجام می شود، در واقع پایروژن ضلع چهارم منشور آتش را مورد حمله خود قرار می دهد که همان جلوگیری از ادامه واکنش های شیمیایی که منجر به فعالیت آتش می شوند، است.

در این روش با حداقل آسیب به تجهیزات مواجه خواهیم شد و همچنین حداقل زمان از کارافتادگی را در پی خواهیم داشت. بنابراین در مراکز حساس توصیه می شود تا از این روش استفاده گردد.

این روش بیشتر در رک های تجهیزات مخابراتی ، رک های تجهیزات کامپیوتری ، تابلو برق ها ، ماشین های CNC و صنعتی ، تابلو سوئیچهای LV و HV ، موتور و سایر اجزای وسایل حمل و نقل مانند قطار ، هواپیما و کشتی و همچنین در تابلو های کنترل استفاده و پیشنهاد می شود.