You are here:: نحوه حفاظت پوشش جامع
 
 
روش پوشش جامع در اطفا حریق پایروژن

روش پوشش جامع

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

این روش ، روش متداول و سنتی جهت طراحی و نصب سیستم اطفای حریق می باشد. در این روش سیستم اعلام حریق جهت تشخیص حریق در کل فضا طراحی شده و بر این اساس سیستم اطفا حریق اتوماتیک نیز برای کل فضا پیش بینی می گردد. نحوه عمل بر پایه سیستم پایروژن به صورت زیر می باشد :

در مرحله اول بعنوان مثال نقصان الکتریکی موجب وقوع حریق می گردد.

 

سنسورهای حرارت ، دود ، گاز یا شعله فعال میشوند و از این طریق سیگنال به کنترل پنل ارسال و شمارش معکوس جهت تخلیه کپسول های پایروژن آغاز می شود.

سیستم پایروژن فعال می گردد و بلافاصله حریق اطفا می شود.

این روش بیشتر در مراکز داده ، پست های توزیع برق ، کانال کابل ، ساختمان های هوشمند و اتاق های کنترل ، آزمایشگاهها ، کف کاذب ، سالن های تجهیزات مخابراتی ، انبارهای حساس  ، وسایل حمل و نقل  و بایگانی اسناد مورد استفاده قرار می گیرد.