You are here:: مزائا و فواید دوست محیط زیست
 
 

دوست محیط زیست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

سیستم اطفا حریق اتوماتیک پایروژن ایروسل به عنوان ماده بدون تخریب لایه اوزون تایید شده است ( Zero ODP ) ، همچنین  اثر آن بر روی گرمایش زمین صفر می باشد (Zero GWP) و نیز به طور رسمی به وسیله انجمن حفاظت محیط زیست آمریکا در برنامه جایگزین های قابل توجه هالون ، به عنوان جایگزین مناسب هالون شناخته شده است.