MCA

چاپ

از آنجا که یکی از کاربردهای سیستم اطفا حریق پایروژن استفاده در کشتی ها می باشد داشتن گواهینامه ای که این محصول را در مورد استفاده و اجرا بر روی کشتی ها مورد تایید قرار دهد الزامی بود.

کمپانی MCA که وظیفه اش بررسی و تایید محصول برای ایمنی در کشتی و تجهیزات حمل و نقل دریایی و هوایی می باشد ، سیستم اطفا حریق پایروژن را مورد تایید قرار داده است.

 

دریافت گواهینامه صادر شده توسط MCA برای سیستم اطفا حریق پایروژن در ایران

سایت مرجع